სწრაფი განხილვის სერვისი

მოგო პრიორიტეტის პროგრამა გახლავთ სრულიად თქვენ ინტერესებსა და მოთხოვნებზე მორგებული პროდუქტი. მოგო პრიორიტეტი გთავაზობთ თქვენი განაცხადის  სწრაფად დამუშავებას, თავიდან აგარიდებთ არასასურველ რიგს მოგოს ნებისმიერ ფილიალში და აღნიშნული პროგრამა გაძლევთ გარანტიას მიიღოთ სალიზინგო ღირებულება განსხვავებულად სწრაფ რეჟიმში.  აღნიშნული პროდუქტის ღირებულება წარმოადგენს სრული სალიზინგო ღირებულების 6%, რომლის დაქვითვაც განხორციელდება მოგოს მხრიდან გადმორიცხული სალიზინგო ღირებულების ოდენობიდან.

 

შენიშვნა: გატყობინებთ, რომ აღნიშნული პროდუქტი არ წარმოადგენს ფინანსური ხარჯს და მისი გააქტიურება  პირდაპირ მოთხოვნილია უშუალოდ ლიზინგის მიმღების მიერ და არ  არის ლიზინგის მიმღების მიერ ლიზინგის საგნის მიღების, შენარჩუნების, ასევე, ლიზინგის ხელშეკრულების შესაბამისად, ლიზინგის საგნის საკუთრებაში გადაცემასთან ან ლიზინგის გამცემისათვის დაბრუნებისათვის გასაწევ აუცილებელ ხარჯს.

ვერ ნახეთ რასაც ეძებთ?

დაგვიკავშირდით და დაგეხმარებით